Общи условия за отдалечени покупко-продажби чрез онлайн магазина www.bgwineshop.com, собственост на "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за покупко-продажби на стоки чрез оналйн магазина на "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД - www.bgwineshop.com наричан по-нататък ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между ОНЛАЙН МАГАЗИНА и всеки Клиент. ОНЛАЙН МАГАЗИНА предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки като направи заявка и заплати съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Всеки Клиент може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. ОНЛАЙН МАГАЗИНА си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени на адрес в Интернет http://www. bgwineshop.com, в раздел "Условия за ползване" съпроводени със съобщение за направени промени. Общите условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване в раздела "Условия за ползване" на ОНЛАЙН МАГАЗИНА освен, ако изрично не е упоменато друго. При промени в Общите условия Клиентът може да откаже да приеме промените, като следва да уведоми ОНЛАЙН МАГАЗИНА с изпращане на електронна поща до адреса за кореспонденция на ОНЛАЙН МАГАЗИНА office.bgwineshop@gmail.com. С изпратеното заявление за несъгласие с направените промени в Общите условия от страна на Клиентът се приема, че договорът за покупко-продажба между двете страни се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ОНЛАЙН МАГАЗИНА, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока. 

I. Основни положения 

По смисъла на настоящите Общи условия използваните понятия имат следното значение:

 • Интернет сайта на адрес www.bgwineshop.com представлява сайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги и навсякъде в Общите условия се изписва като ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 • ОНЛАЙН МАГАЗИНА е собственост на "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД
 • "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 204024933, със седалище и адрес на управление: град Варна ул. Роза 29 ап. 12 , предлагащо за продажба стоки посредством ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.bgwineshop.com
 • Поради естеството на продуктите, който се продват в ОНЛАЙН МАГАЗИНА всеки Клиент задължително трябва да декларира, че е пълнолетен - за РБългария означава, че има навършени 18 години.
 • Под "Стоки и услуги, предоставяни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА" се разбират: 
  - продажба на вино и спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки; 
  - аксесоари и опаковки;
 • Под "Клиент" се разбира всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и се е съгласило с настоящите Общи условия. Със създаване на поръчка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. ОНЛАЙН МАГАЗИНА си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента. 
 • Под "Клиенстки профил" се разбира съхранената информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрациата, в ОНЛАЙН МАГАЗИНА за целите на обслужване на поръчките и предоставяне на услугите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола, произволно избрани от Клиента, и предоставя на Клиента възможности сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през ОНЛАЙН МАГАЗИНА, да променя паролата си за достъп, да се абонира или да се откаже от абонамент за получаване на допълнителна информация свързана с дейноста или стоките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА . 
 • Под "Поръчка като гост" се разбира форма на поръчка, при която Клиента не създава „Клиентски профил“ и не може да се възползва от неговите преимущества изброени по-горе, но трябва да предостави нужната информация за изпълняване на поръчката (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.).

II. Поръчки и покупки

За да бъдат направени валидни заявки за покупка на продукти предлагани чрез онлайн магазина на "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД - www.bgwineshop.com, Клиентът може да избира един от следните два варианта - да създаде личен Профил, като се регистрира (чрез попълване на лични данни в регистрационна форма) или да направи „Поръчка като гост“ без да регистрира лични данни в онлайн магазина. За да бъде валидна една поръчка Клиентът трябва да заяви съгласието си със настоящите "Условия за ползване"

 • Регистрация на личен Профил в онлайн магазина. За да бъде регистриран в онлайн магазина bgwineshop.com всеки клиент е необходимо да попълни регистрационна форма със следната информация:

                - за физически лица: име, фамилия, телефон, е-mail адрес

                - за юридически лица: име на фирма, телефон, е-mail адрес, данъчен адрес, ЕИК, ДДС Номер, МОЛ.

Предимството на регистрацията е, че позволява съхраняване на статистика за извършените покупки, поръчки, съхраняване на списък с любими продукти, върнати стоки и извършени доставки към Клиента. Няма да е необходимо въвеждането на личните данни за всяка нова поръчка.

 • Поръчка като гост. Покупка от онлайн магазина bgwineshop.com може да се направи от всеки навършил 18 години клиент без да е необходимо да създаде собствен Профил. За да бъде валидна поръчката е необходимо предоставянето на данни, като име, адрес за доставка и телефон за контакт, а за юридическите лица - наименование на фирмата, ЕИК, ДДС Номер и МОЛ

Който и вариант за покупка от магазина избере Клиента е необходимо той да гарантира, че данните, които предоставя при създаване на поръчка са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, bgwineshop.com има право да прекрати поръчката, като преди това се направят постъпки за информиране на Клиента. При грешни или невалидни данни за контакт, поръчката се прекратява автоматично.

Стъпките за приключване на една поръчка са:

 1. Избор на продукти и потвърждаване на избора с бутон "Купи".
 2. След като е направен избора на продукти те са запазени във виртуална "Кошница" на Клиента и могат да бъдат прегледани, а количеството им да бъде коригирано. След това може да се премине към приключване на поръчката с избор на бутон "Плащане".
 3. Ако клиента има създаден профил може да избере да влезе в него, като въведе e-mail и парола за валидация на профила или да продължи поръчката като Гост.
 4. Следва да бъде избран начина на доставката на избраните продукти според възможностите в онлайн магазина.
 5. Следва избор на начина на заплащане на избраните продукти.
 6. Следва Клиента да потвърди съгласието си с "Условията за ползване" на онлайн магазина, като маркира отметката "Съгласен съм с Условията за ползване". С това си действие Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите условия за ползване, приема ги и се задължава да ги спазва.
 7. Последна стъпка - избор на бутон "Потвърди поръчката". Поръчката е завършена и подадена за обработка към администраторите на онлайн магазина. Направената поръчка поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.
 8. След потвърждаване на поръчката Клиента ще получи автоматично известие на посоченият от него e-mail с детайли за направената от него поръчка.

III. Доставки

Всички поръчани в онлайн магазина продукти се доставя до посоченият в поръчката адрес за доставка от куриер. Опаковането на продуктите е съобразено с вида им и начина на транспортирането им. Разходите за доставката са за сметка на Клиента. Заплащат се при получаване на продукта на куриера, в случай, че е избран метод на плащане "Наложен платеж" или се добавят към сумата на поръчката и се включват в сумата за превод, ако е избран метод за плащане "По банков път".

Продукта се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването му от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, онлайн магазина се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай в сила е нов срок за доставка от момента на новото потвърждението за доставка на продуктите от поръчката.

Срокове и цени за доставка:

1. За всички доставки на територията на България

Срока за доставка е до 2 работни дни при заявена коректна поръчка към онлайн магазина, стоката е налична и поръчката е направена преди 12.00 часа на обед

Срока за доставка е до 3 работни дни при заявена коректна поръчка към онлайн магазина, стоката е налична и поръчката е направена след 12.00 часа на обед

За поръчка на стойност 100 (сто) лева или по-голяма доставката е БЕЗПЛАТНА

2. За доставка на стоки извън територията на България

Условията за доставка на територията на други страни са индивидуални според страната за доставка и населеното място, поради което е необходимо да се свържете с нас на посочените телефони за контакт в онлайн магазина или на e-mail адрес sales@bgwineshop.com

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на продуктите онлайн магазина bgwineshop.com са в български левове ( BGN )  или евро ( EUR ) в зависимост от избраните езикови настройки на магазина от падащото меню за избор на език. Всички цени на продуктите са с включен ДДС. В цената на продуктите не са включени разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват динамично според избраните продукти и адресът за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.

Плащане с "Наложен платеж":

Това е метод на плащане на сумата за поръчката в онлайн магазина на куриера, предаващ поръчката на Клиента. Този метод може да бъде избран при приключване на поръчката. Системата ще изчисли автоматично разходите на клиента за доставка и наложен платеж.

Плащане по банков път:

За да бъде извършено плащане по банков път е необходимо при създаване на поръчка клиента да НЕ избира за начин на плащане "Наложен платеж". Онлайн системата ще предостави банкови данни за извършване на банков превод. По-долу са изписани банковите данни на "БЕСТ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД, собственик на онлайн магазина bgwineshop.com

Плащане с кредитна или дебитна карта:

За момента този метод на плащане не е възможен, но екипът на bgwineshop.com работи усилено за да предоставим на нашите клиенти и тази възможност.

V. Отказ и връщане на продукти

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • Продукта или неговата опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
 • Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 /седем/ работни дни, като транспортните разходи са за сметка на потребителя.
Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне продукта в оригинална опаковка, с оригиналните етикети, бандероли, без индикации, че е бил употребяван, без да е повреден или неправилно употребен по какъвто и да било начин. В този случай продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
На всяка от страниците на онлайн магазина (в дъното на страницата) има връзка към форма, чрез която Клиента да упражни правото си на отказ от доставеният продукт.
VI. Съхраняване и защита на личните данни

"БЕСТ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД, собственик на онлайн магазина bgwineshop.com е регистриран администратор на лични данни с номер 424039.

Информацията, която се събира и обработва за Клиента е необходима само за целите на извършването на дейността на онлайн магазина. Данни за имена, адреси за контакт и доставка или банкова информация се съхраняват при най-висока сигурност предоставена от платформата за онлайн търговия.  Достъп до данните на Клиента се предоставят само и единствено свързани с извършването на дейността на магазина както следва:

към куриерски фирми: за доставка на поръчаната от клиента стока се предоставят данни за стоката, името на Клиента, адрес за доставка и телефон.

към обслужваща банка: данни на Клиента свързани с извършване на плащането, в случай, че плащането се извършва по банков път.

към държавни органи и длъжностни лица: в случаите, когато властите изискват информация за клиенти при представяне на необходимите документи за това, и съгласно българското законодателство.

bgwineshop.com не предоставя или продава личната информация на клиенти на трети страни!

bgwineshop.com може да изпраща информация за нови услуги, промоции на продукти и услуги или друга полезна информация под формата на информационен бюлетин към регистрираните в онлайн магазина клиенти, като клиентите могат да се откажат от тази услуга от менюто в профила си.

VII. Отговорности и лимити на отговорност

bgwineshop.com не носи отговорност за неизпълнение на задължения по тези Условия при настъпване на непредвидени непреодолими обстоятелства включително, но не само, възникване на непреодолими събития в предоставянето на услугите извън контрола на bgwineshop.com

Настоящите Условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача. Промените в Условията не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Условията заявка за покупка на продукти.

За въпросите, неуредени в настоящите Условия, всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако е не възможно да бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване по законовия ред на Българското законодателство.